Zorg

Zorgvuldig met medische gegevens

PrivacyPeople begrijpt dat u als zorgverlener bezig wilt zijn met uw patiënten. Wij begrijpen ook dat u het beste met uw patiënten voorheeft en ook vanzelfsprekend zorgvuldig omgaat met hun (medische) gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht uw echter als zorgverlener om aantoonbaar aan de verplichtingen uit deze verordening te voldoen. Zo wordt u geacht de verwerking van persoonsgegevens vast te leggen, datalekken te melden, overeenkomsten te sluiten met derden die uw gegevens verwerken, uw patiënten inzage te geven en op hun verzoek gegevens te corrigeren, etc. etc.

Het goede nieuws is dat PrivacyPeople speciaal voor u producten en diensten heeft ontwikkeld om dit zo eenvoudig voor u te verzorgen, én tegen lage kosten. Wij hebben klanten in de VVT sector waar we voor optreden als externe functionaris gegevensbescherming en ook doen wij dit in de farmaceutische sector. 

 

Onze privacy producten en diensten voor zorgverleners

Artikel 5 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat u de naleving van deze verordening moet kunnen aantonen (verantwoordingsplicht).

Privacy People biedt u EasyPrivacy. Dit is een gebruiksvriendelijke en betaalbare oplossing waarmee u op eenvoudige wijze kunt voldoen aan de AVG verplichting om aantoonbaar in control te zijn. Naast de privacy management module en de bibliotheek met (actuele) standaarddocumenten, bevat EasyPrivacy registers om verwerkingen vast te leggen en datalekken te registreren en ook een module om de verwerkersovereenkomst te beheren. EasyPrivacy is daarmee het complete privacy pakket voor uw bedrijf.

Of u nu uw privacy officer(s) of Functionaris Gegevensbescherming hun privacy kennis wilt laten opfrissen of dat u het belangrijk vindt om bij (groepen) medewerkers het privacy bewustzijn te vergroten, de ervaren trainers van PrivacyPeople zorgen met een actueel en interactief programma voor goed opgeleide en privacy bewuste medewerkers.

Onze ervaren privacy consultants hebben veel bedrijven geholpen om hun privacy risico’s in beeld te brengen en vervolgens een helder plan van aanpak gepresenteerd om aan de AVG te voldoen. Zij nemen de gehele uitvoering van het plan uit handen of ondersteunen desgewenst de eigen medewerkers bij het AVG proof worden van uw bedrijf. Uiteraard zijn onze consultants ook beschikbaar om te adviseren over alle mogelijke privacy vraagstukken.

Af en toe wilt u gewoon eens weten of u nog aan de AVG voldoet en soms moet u bij nieuwe activiteiten of systemen deze op privacy aspecten beoordelen. Onze audit professionals voeren een eenvoudig of diepgaand onderzoek uit naar opzet, bestaan en werking van uw privacy management systeem of beoordelen een nieuwe activiteit of systeem op privacy aspecten (Data Protection Impact Assessment).

Op grond van artikel 37 e.v. van de AVG bent u wellicht verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, die u onder meer adviseert over en toe ziet op de naleving van de verordening. PrivacyPeople kan voor u de rol van Functionaris Gegevensbescherming invullen. Op het moment dat u gebruik maakt van EasyPrivacy kunnen wij de rol van Functionaris Gegevensbescherming ook (grotendeels) op afstand vervullen, wat uiteraard een gunstig effect heeft op de daarmee samenhangende kosten.

 

FAQ voor zorgverleners

Privacy People werkt onder ander voor: Verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, apothekers etc.

Ja, dat moet. Uw bent wettelijk verplicht om bepaalde medische gegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om gegevens die noodzakelijk zijn om de rekeningen voor de behandeling te kunnen afhandelen.

Welke medische gegevens u moet verstrekken, is wettelijk geregeld. Dit is onder meer vastgelegd in de ministeriële regelingen op grond van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet marktordening gezondheidszorg.

Blijf er niet mee zitten en neem contact met ons op via het contactformulier.

Bel mij terug

call-back-bel-terug-privacy-people
//