Testimonials

Dit is wat klanten over ons zeggen

PrivacyPeople ontzorgt

Onze Klanten geven aan hoe:

 

Testimonial
Henk Keesenberg
Henk Keesenberg, Coördinator SWV 2305 PO en VO

Met onze beide samenwerkingsverbanden voor PO en VO hebben we met Sander en Michel van PrivacyPeople onze AVG aanpak doorgenomen. Dat was leerzaam, prettig, maar vooral effectief. 

Testimonial
Erica Jordans-Hendriks
Erica Jordans-Hendriks  / Sr. Beleidsadviseur /Passend Onderwijs

PrivacyPeople heeft ons in korte tijd een flinke stap voorwaarts geholpen bij het inrichten van ons informatiebeveiligings- en privacybeleid. Na een paar uur even goed de diepte in te zijn gegaan hadden we een concreet overzicht van de nog te regelen zaken en de dingen die al ‘AVG-proof’ ingericht waren. Dit alles voorzien van kundig, constructief commentaar en suggesties voor aanpak of verbetering. Fijn werken zo!

 

Testimonial
Nanco van Abeelen
Nanco van Abeelen Achmea Internal Audit

Voldoen aan AVG wetgeving is een belangrijke prioriteit binnen Achmea. Vanuit eerdere ervaringen hebben wij Michel ingehuurd om met zijn specifieke Privacy kennis ons hierbij op een aantal onderdelen te assisteren.  Uitgevoerde opdrachten betreffen onder andere: a) uitvoeren van een privacy risk assessment wat heeft geleid tot rapport met stappenplan om AVG  proof te worden en b) heeft hij een privacy audit uitgevoerd naar mate waarin opzet  bestaan en werking van beheersingsmaatregelen zijn getoetst.

Wij kijken terug op succesvolle inzet van Michel op privacy vraagstukken binnen Achmea organisatieonderdelen.

Nanco van Abeelen, Achmea Internal Audit

Testimonial
Harmen Hoekstra
Harmen Hoekstra, Programma Manager DFZ

In de aanloop naar de AVG heeft Michel ons als privacy specialist bijgestaan. We hebben de expertise van Michel/PrivacyPeople goed kunnen gebruiken bij de op te lossen privacy vraagstukken.

Daarnaast is Michel een prettige persoon om mee samen te werken. Hij pakt zaken proactief op, neemt je werk uit handen, communiceert helder en denkt goed mee in het belang van de organisatie.

Bedankt voor de bijzonder prettige samenwerking!

Testimonial
Gerwin Marskamp
Christian van Leeuwen CTO FRISS

Terugkijkend zijn wij zeer tevreden met de wijze waarop PrivacyPeople/SmartMirrors het assessment heeft uitgevoerd en we gezamenlijk hier ruchtbaarheid aan geven middels een vlog. Jullie betrokkenheid werd ook nog maar eens aangetoond door jullie aanwezigheid op onze relatiedag 21 september jl. Graag werken wij ook in de toekomst met jullie.

Testimonial
John Geers
John Geers, Sec. Officer Stichting Koninklijke Kentalis

Stichting Koninklijke Kentalis is dé specialist op het gebied van onderzoek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen of communiceren en heeft 100 locaties, 4700 medewerkers en 14.000 leerlingen en patiënten in heel Nederland. Kentalis heeft dit jaar aan SmartMirrors gevraagd om een ‘nulmeting / Privacy Risk Assessment (PRA)’ uit te voeren in hoeverre Kentalis voldoet aan de huidige wet- en regelgeving op het gebied van privacy (Wet Bescherming Persoonsgegevens/ WBP). Daarnaast is gevraagd om in het kader van de komende aanscherping van de privacy wetgeving in 2018 Kentalis te helpen om een plan van aanpak te ontwikkelen om met de juiste prioriteitstelling ervoor te zorgen dat Kentalis tijdig voldoet aan de nieuwe privacy wet- en regelgeving die in mei 2018 van kracht wordt (Algemene Verordening Gegevens verwerking/ AVG). SmartMirrors participeert thans in het project om Kentalis AVG proof te maken aan de hand van het plan van aanpak.

Testimonial
Marjan van Kasteren
Marjan van Kasteren, General Manager Leidsche Verzekeringen

Graag breng ik nog eens de welgemeende complimenten over voor de geslaagde (eerste) awareness sessie over de GDPR. Jullie zijn erin geslaagd om niet-gemakkelijk toegankelijke materie op een prettige, educatieve en humorvolle wijze bij onze medewerkers over het voetlicht te brengen. Chapeau.

Dat er zo nog veel succesvolle GDPR-momenten binnen Leidsche mogen volgen.

Marjan van Kasteren, General Manager Leidsche Verzekeringen

Testimonial
Peter Muller
Peter Muller, Projectmanager GDRP-project Leidsche Verzekeringen

Sander heeft als compliance-adviseur een belangrijke bijdrage geleverd aan de implementatie van de GDPR c.q. AVG bij Leidsche Verzekeringen, onderdeel van RGA - een van de grootste herverzekeraars ter wereld.

In deze hoedanigheid heeft hij gap analyses gemaakt, privacy notices geschreven, contracten, beleid en procedures gereviewd, en meer. Sander heeft een 'can-do' mentaliteit, is gedreven en is zeer resultaatgericht. Hij gaat aan de slag en houdt niet op totdat de klus geklaard is.

Wat ik zeer aan hem waardeer is dat hij, in de rol van privacy-expert, heel duidelijk en uitgesproken is over wat belangrijk is en wat niet, wat ècht moet en waar een pragmatische oplossing toereikend is. Tot slot is Sander een aimabele, toegankelijke persoonlijkheid, waarmee het plezierig samenwerken is.

Peter Muller, Projectmanager GDRP-project Leidsche Verzekeringen

Bel mij terug

call-back-bel-terug-privacy-people
//