Onderwijs

PrivacyPeople ontzorgt het onderwijs.

Kwalitatief goed onderwijs, dat is waar het u om gaat. Maar ook de gegevens van leerlingen en medewerkers moeten beschermd worden, nog afgezien van alle andere wet- en regelgeving waar u als school of als bestuur aan moet voldoen. Met de producten en diensten van PrivacyPeople voldoet u aan alle verplichtingen en bespaart u tijd en kosten.

  •  Scholen en besturen <> effectief en efficient voldoen aan de AVG

Voor het onderwijs hebben wij EasyPrivacy® voor het onderwijs ontwikkeld. In deze tool is de Algemene Verordening Gegevensbescherming vertaald naar eenvoudige en concrete acties. De software ondersteunt bestuurders en scholen zodat zij altijd overzicht hebben welke privacy verplichtingen er zijn en inzicht hebben in hoeverre zij daaraan voldoen.

Met één druk op de knop kunt u laten zien dat u aan alle privacyverplichtingen voldoet en ook uw FG kan op afstand toezien op de naleving van de AVG. Neem contact met ons op of kijk op: www.privacyteam.nl.

  • Scholen en besturen <> privacy diensten

Op dit moment helpen wij diverse scholen, besturen en directies met onze privacy diensten Dit betreft onder meer het houden van Privacy Risk Assessments, het verzorgen van kortdurende bewustwording sessies en trainingen en AVG-implementatietrajecten. Daarnaast treden wij op als Functionaris Gegevensbescherming voor enkele scholen ofwel ondersteunen we de 'eigen' Functionaris Gegevensbescherming.

Onze privacy producten en diensten voor het onderwijs

Artikel 5 lid 2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat u de naleving van deze verordening moet kunnen aantonen (verantwoordingsplicht).

In samenwerking met PrivacyTeam biedt PrivacyPeople een software (SAAS) oplossing voor het onderwijs.

Dit is EasyPrivacy® voor het onderwijs Dit is software voor het PO, VO en samenwerkingsverbanden, waarmee schoolbesturen en directies worden ontzorgd ten aanzien van de AVG.

Dit pakket sluit aan op de IBP systematiek van Kennisnet en bevat onder meer de complete Kennisnet bibliotheek.

Juist in het onderwijs is bewustzijn ten aanzien van privacy cruciaal. Het gaat tenslotte om de bescherming van gevoelige gegevens van uw leerlingen. Of u nu uw privacy officer(s) of Functionaris Gegevensbescherming hun privacy kennis wilt laten opfrissen of dat u het belangrijk vindt om bij (groepen) medewerkers het privacy bewustzijn te vergroten, de ervaren trainers van PrivacyPeople zorgen met een actueel en interactief programma voor goed opgeleide en privacy bewuste medewerkers.

Onze ervaren privacy consultants hebben al veel onderwijs instellingen geholpen om de privacy risico’s in beeld te brengen en vervolgens een helder plan van aanpak gepresenteerd om aan de AVG te voldoen. Zij nemen de gehele uitvoering van het plan uit handen of ondersteunen desgewenst de eigen medewerkers bij het AVG proof worden van uw bedrijf. Uiteraard zijn onze consultants ook beschikbaar om te adviseren over alle mogelijke privacy vraagstukken.

Af en toe wilt u gewoon eens weten of u nog aan de AVG voldoet en soms moet u bij nieuwe activiteiten of systemen deze op privacy aspecten beoordelen. Onze audit professionals voeren een eenvoudig of diepgaand onderzoek uit naar opzet, bestaan en werking van uw privacy management systeem of beoordelen een nieuwe activiteit of systeem op privacy aspecten (Data Protection Impact Assessment).

In dienst of uitbesteden

Op grond van artikel 37 e.v. van de AVG bent u verplicht om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen, die u onder meer adviseert over en toe ziet op de naleving van de verordening. PrivacyPeople kan voor u (of voor een aantal samenwerkende scholen en/of besturen) de rol van Functionaris Gegevensbescherming invullen. Op het moment dat u gebruik maakt van RisicoScan AVG kunnen wij de rol van Functionaris Gegevensbescherming ook (grotendeels) op afstand vervullen, wat uiteraard een gunstig effect heeft op de daarmee samenhangende kosten.

FAQ onderwijs

Jazeker, wij hebben overleg gevoerd met Kennisnet om aansluiting te garanderen. Dit betekent dat het definieren van de opzet en de benodigde templates volledig overeenkomt met IBP van Kennisnet, en daarnaast biedt de tooling aanvullende service waar Kennisnet stopt. Namelijk het ontzorgen dat naleving van de AVG op effectieve en kostenefficiente wijze plaatsvindt.

Wij bieden diensten aan voor primair- en speciaal onderwijs maar ook voor MBO en HBO. De tool RisicoScan is voor het primair- en speciaal onderwijs, dus alle relevante wet en regelgeving vertaald naar praktische handvatten ondersteund door software voor alle BO, SBO, VO en SVO scholen. Voor andere onderwijssoorten bieden wij een tool waarmee men aantoonbaar in control is op de eisen vanuit de AVG.

Samen met Cupella Onderwijs vinden wij contact met de klant zeer belangrijk. Bekijk het animatiefilmpje wat onder http://privacypeople.nl/risicoscan.html is opgenomen en maak uw interesse bij ons bekend. Wij komen dan graag bij u langs voor een vrijblijvende presentatie van RisicoScan.

Voor een aantal klanten heeft PrivacyPeople al beleidsstukken opgesteld. Dit varieert van privacybeleid, verwerkersovereenkomsten, privacy statements tot aan melding datalek procedures. Kortom, ja, geen enkel probleem.

Blijf er niet mee zitten en neem contact met ons op via het contactformulier.

:`

Bel mij terug

call-back-bel-terug-privacy-people
//