Disclaimer

Zorgvuldigheid

PrivacyPeople stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties, nieuwsberichten of andere informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

Voor voorwaarden die gelden bij het bestellen van producten en diensten via deze website zijn de Algemene Voorwaarden van PrivacyPeople van toepassing. Als u gebruik maakt van deze website verklaart u zich akkoord met de genoemde voorwaarden.

Aansprakelijkheid

PrivacyPeople aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat:

  • als gevolg van het gebruik van informatie die PrivacyPeople op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar PrivacyPeople op deze site verwijst;
  • als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van informatie die PrivacyPeople op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Meander op deze site verwijst. 

Fair use

Het is niet toegestaan van deze website gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zouden kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze website, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

PrivacyPeople en andere websites

Deze website bevat hyperlinks naar websites die buiten het PrivacyPeople domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. Wij plaatsen met zorg links naar websites van derden maar kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze websites als download aangeboden software.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van PrivacyPeople en van derden rusten. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming van PrivacyPeople (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.

Wijzigingen

PrivacyPeople behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.

Vragen

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer, dan kunt u een e-mail sturen naar: 

info@PrivacyPeople.nl

 

Bel mij terug

call-back-bel-terug-privacy-people
//